Fluórované plyny, F plyny, chladivá

Dovoz a umiestnenie
fluórovaných plynov
na trhu EÚ

 • ekologický produkt
 • technologický proces
Získať cenník

Informácie o spoločnosti

Naša spoločnosť má sídlo na Slovensku. Sme veľkoobchodným predajcom fluórovaných plynov, vrátane plynov novej generácie. Sú to ekologicky čisté zlúčeniny nepoškodzujúce atmosféru ani klímu planéty.

Dovážame HFO novej generácie. Nespôsobujú ničenie ozónovej vrstvy, v atmosfére sa nehromadia vo forme skleníkových plynov. U našej spoločnosti si môžete veľkoobchodne zakúpiť ekologicky bezpečné hydrofluóroolefíny.

Tovar sa dodáva od výrobcov z Číny, Malajzie a Japonska. Disponujú certifikátmi spĺňajúcimi najvyššie požiadavky európskych noriem. Používanie moderných ekologických HFO zvyšuje energetickú účinnosť zariadení a zabraňuje škodlivým účinkom na klímu planéty.

 • Poskytujeme
  výhodné ponuky
 • Staráme sa o
  životné prostredie
 • Produkty sú v súlade
  so zákonmi a
  predpismi EÚ

Fluórované plyny, chladivá

F-plyny obsahujúce chlór ničia ozónovú vrstvu a spôsobujú zhoršovanie skleníkového efektu. Naša spoločnosť dodáva iba povolené látky.
Tieto zmesi podliehajú prísnej kontrole kvality vo výrobe.
Toto zloženie striktne vyhovuje schváleným normám.

Získať cenník

R-32

(Рackaging: 12kg)

R-134A

(Рackaging: 12kg)

R-410A

(Рackaging: 12kg)

R-407C

(Рackaging: 12kg)

R-507

(Рackaging: 12kg)

R-510

(Рackaging: 12kg)

R-448

(Рackaging: 12kg)

R-449A

(Рackaging: 12kg)

Získajte veľkoobchodnú ponuku

Náš manažér rád odpovie na všetky Vaše otázky

Dodacie podmienky na naše chladivá

Tovary dodávame operatívne. Objednávky vybavujeme rýchlo, tovar zasielame na určenú adresu. Fluórované plyny, vrátane hydrofluóroolefínov, si v našej spoločnosti môžete zakúpiť na základe týchto podmienok:

• Objem obalu je 12 kg, na požiadanie zákazníka však môžeme dodávať plyn aj v tlakových fľašiach od 10 do 13 kg;

• Tlakové nádoby sú vyrobené z pevnej oceľovej zliatiny a
boli otestované vo výrobe;

• Každá tlaková nádoba je zabalená do kartónovej škatule;

• Na jednej palete je uložených 47 tlakových nádob,
upevnených zmršťovacou fóliou.

Výrobky sa vyznačujú vysokou kvalitou, sú sprevádzané potrebnou dokumentáciou. Spolupracujeme len s osvedčenými, zodpovednými výrobcami.

Vďaka tomu naše výrobky spĺňajú vysoké požiadavky svetových noriem.

Používame iba opakovane použiteľné nádoby

Naša spoločnosť sa zaoberá veľkoobchodnými dodávkami autorizovaných HFC vo vratných tlakových fľašiach. Predaj fluórovaných plynov v jednorazových obaloch je zo zákona zakázaný. V týchto tlakových fľašiach sa dodáva iba pašovaný tovar, spôsobujúci veľké škody na životnom prostredí.

Od roku 2007 je dovoz HFC do EÚ v obaloch na jedno použitie zakázaný. Vysvetľuje sa to tým, že v tlakovej nádobe na jedno použitie vždy zostáva pribl. 10 % plynu. Dostáva sa do atmosféry a spôsobuje závažné zmeny klímy. F-plyny dodávame vo vratných tlakových nádobách, spĺňajúcich požiadavky

Úplný súlad s právnymi predpismi EÚ

Celosvetovo sa uplatňujú programy obmedzujúce alebo úplne vylučujúce použitie určitých druhov F-plynov. Hlavné dokumenty upravujúce nákup, predaj a používanie F-plynov v Európskej únii, sú tieto:

1. Montrealský protokol o ochrane ozónovej vrstvy, predpisuje odbúranie a úplný zákaz použitia CFC, HFCS, halónov.

2. Nariadenie EÚ 517/2014/ES o fluórovaných skleníkových plynoch, ktorým sa ustanovuje program na zníženie emisií fluórovaných skleníkových plynov. Do roku 2030 sa plánuje zníženie tohto ukazovateľa v porovnaní s rokom 2014 o 2/3.

Naša spoločnosť vo svojej činnosti zohľadňuje všetky požiadavky právnych predpisov upravujúcich distribúciu F-plynov na trhu EÚ. Naše výrobky sú certifikované podľa nariadenia REACH.
Dodávame iba ekologicky čisté HFC, schválené na prevádzkové použitie.

Kontaktujte nás

Tiara Development, s.r.o.
IČO: 52 238 075
Vojenská 1332/2
04001 Košice, Slovak Republic
×

Získať cenník